Verktøylinja for punkt og nummerering

Verktøylinja Punkt og nummerering inneheld funksjonar for å endra strukturen for listeavsnitt, også for å endra rekkjefølgja og listenivået.

Senk

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå ned.

Ikon Flytt ned

Hev

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå opp.

Ikon Flytt opp

Eitt nivå ned med underpunkt

Senker listenivået for listeavsnittet der markøren er plassert, og underelementa, til neste listenivå.

Ikon Senker disposisjonsnivået, med underpunkta

Senk disposisjonsnivået eitt nivå ned, med underpunkt

Auk disposisjonsnivået, med underpunkt

Hever listenivået for listeavsnittet der markøren er plassert, og underelementa, til neste nivå.

Ikon Auk disposisjonsnivået, med underpunkt

Flytt disposisjonsnivået eitt nivå opp, med underpunkt

Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til etter neste avsnitt.

Ikon Flytt ned

Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til framføre det førre avsnittet.

Ikon Flytt opp

Flytt element ned med underpunkt

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert, saman med underelementa, etter neste listeavsnitt med same listenivå.

Ikon Flytt ned med underpunkt

Flytt element med underpunkt ned

Flytt element med underpunkt opp

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert, saman med underelementa, framføre førre listeavsnitt med same listenivå.

Ikon Flytt opp med underpunkt

Flytt element med underpunkt opp

Set inn unummerert oppføring

Set inn eit avsnitt utan nummerering. Nummerering som finst frå før vert ikkje påverka.

Ikon Set inn ei unummerert oppføring

Set inn unummerert oppføring

Start nummerering på nytt

Byrjar nummereringa av lista på nytt frå 1. Denne kommandoen er berre aktiv når markøren er i ei liste.

Ikon Start nummereringa på nytt

Start nummerering på nytt

Legg til i lista

Ta med merkte avsnitt, om dei er listeelement eller ei, som ein del av lista.

Ikon Legg til i liste

Legg til i liste

Punkt og nummerering

Legg nummerering eller punktmerking til det gjeldande avsnittet eller merkte avsnitt og let deg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

Ikon Dialogvindauget «Punkt og nummerering»

Punkt og nummerering

Standardpunkt Standard nummerering

Langt klikk og vel Tilpass.

Støtt oss!