Verktøylinja for punkt og nummerering

Verktøylinja Punkt og nummerering inneheld funksjonar for å endra strukturen for listeavsnitt, også for å endra rekkjefølgja og listenivået.

Flyttar det merkte avsnittet opp eitt nivå i eit nummererings- eller teikn-hierarki.

Ikon

Flyttar det merkte avsnittet ned eitt nivå i eit nummererings- eller teikn-hierarki.

Ikon

Eitt nivå opp med underpunkt

Flyttar eit avsnitt med underpunkt opp eitt nivå. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Eitt nivå opp med underpunkt

Eitt nivå ned med underpunkt

Flyttar eit avsnitt med underpunkt ned eitt nivå. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Eitt nivå ned med underpunkt

Set inn unummerert oppføring

Set inn eit avsnitt utan nummerering. Nummerering som finst frå før vert ikkje påverka.

Ikon

Set inn unummerert oppføring

Flytt opp

Set det merkte avsnittet før det avsnittet som er over.

Ikon

Flytt opp

Flytt ned

Set det merkte avsnittet etter det avsnittet som er under.

Ikon

Flytt ned

Flytt opp med underpunkt

Flytt eit avsnitt med underpunkt til over det førre avsnittet. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon Flytt opp med underpunkt

Flytt opp med underpunkt

Flytt ned med underpunkt

Flytt eit avsnitt med alle underpunkt til under det neste avsnittet. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon Flytt ned med underpunkt

Flytt ned med underpunkt

Start nummerering på nytt

Byrjar nummereringa av lista på nytt frå 1. Denne kommandoen er berre aktiv når markøren er i ei liste.

Ikon Byrja nummereringa på nytt

Start nummerering på nytt

Legg til i lista

Ta med merkte avsnitt, om dei er listeelement eller ei, som ein del av lista.

Ikon Legg til i liste

Legg til i liste

Punkt og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Støtt oss!