Verktøylinja «Eigenskapar for teikneobjekt»

Teikneobjektlinja, som vert vist når eit teikneobjekt er valt, inneheld funksjonar for redigering og plassering av teikneobjekt.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Icon Line

Linje

Pilstil

Opnar verktøylinja for pilspissar. Bruk symbolet til å velja stil for slutten av den valde linja.

Icon Line Ends

Pilstil

Linjestil

Vel den linjestilen du vil bruka.

Ikon

Linjestil

Linjebreidd

Vel breidda på linja. Du kan leggja til ei måleeining. Ein nullverdi gjev ei linje med ei breidd på ein piksel i mediet ho vert vist på.

Ikon

Linjebreidd

Linjefarge

Vel ein farge for linja.

Ikon

Linjefarge

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Icon Area

Område

Områdestil/-fyll

Vel den fylltypen du vil bruka på teikneobjektet.

Ikon

Områdestil/fyll

Roter

Roter objektet.

Ikon

Roter

Endra forankring

Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på.

Icon Anchor

Endra forankring

Til forgrunn

Flyttar objektet framom teksten.

Icon To Foreground

Til framgrunnen

Til bakgrunnen

Flyttar objektet bak teksten.

Icon To Background

Til bakgrunnen

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Icon Bring to Front

Flytt fremst

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Icon Send to Back

Flytt bakarst

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon

Justering

Støtt oss!