Verktøylinja «Eigenskapar for teikneobjekt»

Teikneobjektlinja, som vert vist når eit teikneobjekt er valt, inneheld funksjonar for redigering og plassering av teikneobjekt.

Linje

Bestemmer eigenskapane for ei vald linje.

Ikon Linje

Linje

Pilstil

Opnar verktøylinja for pilspissar. Bruk symbolet til å velja stil for slutten av den valde linja.

Ikon Linjeslutt

Pilstil

Linjestil

Vel den linjestilen du vil bruka.

Ikon Linjestil

Linjestil

Linjetjukkleik

Vel breidda på linja. Du kan leggja til ei måleeining. Ein nullverdi gjev ei linje med ei breidd på ein piksel i mediet ho vert vist på.

Ikon Linjebreidd

Linjebreidde

Linjefarge

Vel ein farge for linja.

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Område

Still inn kva objekta skal fyllast med.

Ikon Område

Område

Områdestil/-fyll

Vel den fylltypen du vil bruka på teikneobjektet.

Ikon Områdestil / Fylling

Områdestil/fyll

Roter

Roter objektet.

Ikon Roter

Roter

Forankring

Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på.

Ikon Anker

Forankring

Til forgrunn

Flyttar objektet framom teksten.

Ikon Til forgrunnen

Til framgrunnen

Til bakgrunnen

Flyttar objektet bak teksten.

Ikon Til bakgrunnen

Til bakgrunnen

Flytt fremst

Flyttar det valde objektet fremst slik at det ligg framom alle andre objekt.

Ikon Flytt fremstt

Flytt fremst

Flytt bakarst

Flyttar det valde objektet bakarst, slik at det ligg bak alle andre objekt.

Ikon Flytt bakarst

Flytt bakarst

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon

Justering

Støtt oss!