Vis

Denne menyen inneheld kommandoar for å kontrollera visinga av dokumentet på skjermen, endra brukargrensesnittet og få tilgang til sidepanela.

Normalutforming

Viser korleis dokumentet vil sjå ut når du skriv det ut.

Vevoppsett

Viser dokumentet slik det vil sjå ut i ein nettlesar. Dette er nyttig når du lagar HTML-dokument.

Brukargrensesnitt

Opnar dialogvindauget Vel det brukargrensesnittet du vil bruka for √• velja √łnskt grensesnitt slik at du kan velja utforminga av grensesnittet for LibreOffice.

HTML-kjelde

Viser kjeldeteksten til gjeldande HTML-dokument. Denne visinga er tilgjengeleg når du lagar eit nytt HTML-dokument eller opnar eit tidlegare lagra dokument.

Verkt√łylinjer

Opnar ein undermeny for √• visa eller g√łyma verkt√łylinjer. Ei verkt√łylinje inneheld knappar og val som gjer det lett √• bruka LibreOffice-kommandoar.

Statuslinja

Viser eller g√łymer statuslinja nedst i vindauget.

Linjalar

Syner ein undermeny der du kan visa eller g√łyma dei vassrette og loddrette linjalane.

Rullefelt

Viser eller g√łymer dei vassrette og loddrette rullefelta som vert brukte for √• endra det synlege dokumentomr√•det som det ikkje er plass til i vindauget.

Rutenett og hjelpelinjer

Sl√•r rutenettet og hjelpelinjene av og p√• for √• gjera det enklare √• flytta og plassera objekt n√łyaktig p√• sida.

Formateringsmerke

Viser teikn i teksten som ikkje vert skrivne ut. Dette kan vera teikn som avsnittsmerke, linjeskift, tabulatorinnrykk og mellomrom.

Tekstgrenser

Vis eller g√łym grensene for omr√•det av sida som kan skrivast ut. Desse grenselinjene vert ikkje skrivne ut.

Tabellgrenser

Viser eller g√łymer kantlinjene rundt tabellceller som det ikkje er sett inn kantlinjer rundt. Kantlinjene er berre synlege p√• skjermen og vert ikkje skrivne ut.

Bilete og diagram

G√łymer eller viser grafiske objekt som bilete og diagram i eit dokument.

Vis blankteikn

Viser dokumentet med topp- og botnmargar, topp- og botntekst og eit mellomrom mellom sidene. Fjern merket for √• falda saman alle elementa ovanfor og visa dokumentet i ein samanhengande sidestraum. Mellomromma kan g√łymast berre i enkeltsidevisinga.

Vis sporingsendringar

Viser eller g√łymer lagra endringar.

Merknadar

Vis eller g√łym merknadar til dokumentet og svara til merknadane.

L√łyste merknadar

Vis eller g√łym l√łyste merknadar.

Feltskugge

Viser eller g√łymer feltskuggar, inkluderte harde mellomrom, mjuke bindestrekar, register og fotnotar.

Feltnamn

Byt mellom å visa feltnamn og feltinnhald i visinga av felt. Dersom det er kryssa av her, vert feltnamna viste. Viss ikkje, vert innhaldet vist. I nokre tilfelle kan ikkje feltinnhaldet visast.

Felt: G√łymde avsnitt

Viser eller g√łymer g√łymde avsnitt. Denne innstillinga p√•verkar berre skjermvisinga av g√łymde avsnitt, ikkje utskrifta.

Sidepanel

Sidepanelet er eit loddrett grafisk brukargrensesnitt som f√łrst og fremst vert brukt for √• setje kontekstuelle eigenskapar, stilhandsaming, vise dokumentstrukturen, vise mediegalleriet og fleire funksjonar.

Stilar (sidepanelet)

Med stilhandsamaren kan du bruka, laga, redigera, leggja til og sletta formateringsstilar. Du kan ta i bruk ein stil ved å dobbeltklikka han.

Galleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Navigator

Visar eller g√łymer vindauget for dokumentstruktur slik at du raskt kan g√• til ulike delar av dokumentet.

Datakjelder

Viser ei liste over databasar som er registrerte i LibreOffice og let deg handsama innhaldet i databasane.

Fullskjerm

Viser eller g√łymer menyane og verkt√łylinjene i Writer og Calc. Trykk p√• Fullskjerm eller trykk p√• Esc-tasten for √• g√• ut av fullskjerm-visinga.

Skalering

Forminskar eller forst√łrrar skjermvisinga av LibreOffice.

St√łtt oss!