Menyar

Desse hjelpeemna er tilgjengelege for menyar og dialogvindauge.

Merknadsikon

Det vindauget som inneheld det dokumentet du vil arbeida med må vera vald for at du skal kunna bruka menyane. Du må òg velja eit objekt i dokumentet før du kan bruka menyval som høyrer til det objektet.


Åtvaringsikon

Menyane endrar seg med samanhengen, slik at menyvala passar til det du arbeider med. Dersom skrivemerket står i ein tekst, kan du bruka alle dei menyvala som har med tekst å gjera. Dersom du har merkt eit bilete, er menyvala tilpassa biletredigering.


Fil

Denne menyen inneheld funksjonar som gjeld det gjeldande dokumentet, opning av nye dokument og avslutting av programmet.

Rediger

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka til å endra innhaldet i dokumentet.

Vis

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka til å styra korleis dokumentet skal visast på skjermen.

Set inn

Menyen for set inn inneheld kommandoar for å setja inn nye element i dokumentet. Dette inkluderer bilete, media, diagram, objekt frå andre program, hyperlenkjer, merknadar, symbol, fotnoter og bolkar.

Format

Inneheld funksjonar du kan bruka til å endra utforminga av og innhaldet i dokumentet.

Stilar

Inneheld kommandoar for å bruka, laga, redigera, oppdatera, lasta inn og handsama stilar i eit tekstdokument.

Skjema

Inneheld kommandoar for å slå på modus for utforming av skjema, opna kontrollvegvisaren og setja inn skjemakontrollelement i dokumentet.

Tabell

Viser alle funksjonar som kan brukast for å setja inn, redigera og fjerna ein tabell i eit tekstdokument.

Verktøy

Inneheld staveverktøy, ei biletsamling og verktøy for tilpassing av menyar og programoppsett.

Vindauge

Inneheld funksjonar du kan bruka til å endra og visa dokumentvindauge.

Hjelp

Frå «Hjelpmenyen» kan du opna og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Støtt oss!