Menyar

Desse hjelpeemna er tilgjengelege for menyar og dialogvindauge.

Merknadsikon

Det vindauget som inneheld det dokumentet du vil arbeida med må vera vald for at du skal kunna bruka menyane. Du må òg velja eit objekt i dokumentet før du kan bruka menyval som høyrer til det objektet.


Åtvaringsikon

Menyane endrar seg med samanhengen, slik at menyvala passar til det du arbeider med. Dersom skrivemerket står i ein tekst, kan du bruka alle dei menyvala som har med tekst å gjera. Dersom du har merkt eit bilete, er menyvala tilpassa biletredigering.


Fil

Dette er funksjonar som gjeld det gjeldande dokumentet, for å laga eit dokument, opna eit dokument som finst frå før eller avslutting av programmet.

Rediger

Denne menyen inneheld funksjonar du kan bruka til å endra innhaldet i dokumentet.

Vis

Denne menyen inneheld kommandoar for å kontrollera visinga av dokumentet på skjermen, endra brukargrensesnittet og få tilgang til sidepanela.

Set inn

Menyen «Set inn» inneheld kommandoar for å setja inn nye element i dokumentet. Dette inkluderer bilete, media, diagram, objekt frå andre program, hyperlenkjer, merknadar, symbol, fotnoter og bolkar.

Format

Inneheld funksjonar du kan bruka til å endra utforminga av og innhaldet i dokumentet.

Stilar

Tabell

Viser alle funksjonar som kan brukast for å setja inn, redigera og fjerna ein tabell i eit tekstdokument.

Skjema

Inneheld kommandoar for å slå på modus for utforming av skjema, slå av og på kontrollvegvisaren og setja inn skjemakontrollelement i dokumentet.

Verktøy

Vindauge

Inneheld funksjonar du kan bruka til å endra og visa dokumentvindauge.

Hjelp

Frå «Hjelpmenyen» kan du opna og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Støtt oss!