Verktøylinja for brevfletting

Verktøylinja for brevfletting inneheld kommandoar for dei siste stega i flettingsprosessen.

For å bruka denne funksjonen …

Gå til menyen Vis → Verktøylinjer og velBrevfletting


Vegvisar for brevfletting

Opnar vegvisaren for brevfletting, der du kan laga fletta skjemabrev eller senda e-post til mange mottakarar.

(Mottakar nummer)

Vel adressepostnummeret til ein mottakar for å sjå korleis brevflettingsdokumentet til den mottakaren vil sjå ut.

Bla gjennom adressepostane med bla-knappane.

Utelat ein mottakar

Ta ikkje med denne mottakaren i brevflettinga.

Rediger enkeltdokument

Lag eitt fletta dokument med sideskift mellom kvar mottakar. Namnet og adressa på mottakarane ligg i dokumentet og kan tilpassast om nødvendig.

Lagra fletta dokument

Lagra utskrifta frå brevflettinga til fil.

Skriv ut fletta dokument

Skriv ut for alle eller nokre mottakarar.

Senda fletta dokument som e-post

Sender det fletta dokumentet som e-post til alle mottakarane eller til nokre av dei.

Støtt oss!