Tekstbryting av objekt

Slik tilpassar du teksten rundt eit objekt

 1. Merk objektet.

 2. Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar og klikk på Linjebryting for å velja brytingsstilen du vil bruka.

  Den gjeldande tekstbrytingsstilen vert vist med eit punkt.

Slik set du eigenskapane for teksttilpassing

 1. Merk objektet.

 2. Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar og klikk på fana Tekstbryting .

 1. Vel dei innstillingane du vil ha.

 2. Trykk OK.

Slik endrar du tekstbrytingsomrisset for eit bilete

Du kan endra det omrisset teksten vert broten etter.

 1. Merk biletet og vel deretter Tekstbryting → Rediger omriss.

 1. Bruk verktøya for å teikna eit nytt omriss og klikk på knappen Bruk (grøn hake).

 2. Lukk vindauget Rediger omriss.

Støtt oss!