Fullføring av ord i tekstdokument

LibreOffice lagrar dei orda du brukar ofte i den noverande økta. Når du seinare skriv dei tre første bokstavane (eller fleire) i eit lagra ord, vil LibreOffice automatisk fullføra ordet.

Viss det finst meir enn eitt ord i autorettingsminnet som passar med dei tre bokstavane du har skrive inn, trykk + Tabulator for å sjå gjennom lista etter passande ord. Ønskjer du å leita bakover i lista, trykk + Shift + Tabulator.

Slik godtar eller avviser du autofullføring av eit ord

Slik slår du av autofullføring av ord

  1. Vel Verktøy → Autoretting → Innstillingar for autoretting → Fullføring av ord.

  2. Fjern markeringa for Slå på fullføring av ord.

Støtt oss!