Nummerering og avsnittsstilar

Du kan leggja til nummerering av eit avsnitt manuelt eller med ein avsnittsstil.

note

Viss du vil ha nummererte overskrifter, bruk Verktøy → Overskriftsnummerering i staden for å nummerera manuelt.


Slik set du inn nummerering manuelt

Vil du bruka manuell nummerering, trykk i avsnittet og trykk deretter på ikonet Slå sortert liste av/på på menylinja Formatering eller bruk nedtrekkslista på ikonet for å velja eit nummereringsformat.

note

Du kan ikkje bruka manuell nummerering i avsnitt som er lista opp i «Spesialstilar» i vindauget for stilhandsamaren.


tip

Bruk Format → Lister → Legg til i liste for å leggja merkte avsnitt til i ei liste som finst frå før.


Slik brukar du nummerering i ein avsnittsstil

Ved å bruka avsnittsstilar har du betre kontroll med nummereringa i eit dokument. Når du endrar listestilen brukt i ein avsnittsstil, vert nummereringsformatet endra også for alle avsnitta som brukar den same avsnittsstilen.

  1. Vel Vis → Stilarr og trykk på knappen Avsnittsstilar.

  2. Høgreklikk på avsnittsstilen du vil leggja til nummerering for og trykk deretter Endra.

  3. Klikk på fana Disposisjon og nummerering.

  4. Vel den ønskte listestilen i feltet Listestilar.

  5. Trykk OK.

  6. Bruk stilen på dei avsnitta du vil leggja til nummerering i.

Endra disposisjonsnivået i nummererte lister og punktlister

Støtt oss!