Nummerering og nummereringsstilar

Du kan leggja til nummerering av eit avsnitt manuelt eller med ein avsnittsstil.

Slik set du inn nummerering manuelt

For Ä setja inn nummerering manuelt, klikk fÞrst pÄ avsnittet, deretter pÄ Nummerering av/pÄ pÄ Formateringslinja.

Merknadsikon

Du kan ikkje bruka manuell nummerering i avsnitt som er lista opp i «Spesialstilar» i vindauget for stilhandsamaren.


Endra disposisjonsnivÄet i nummererte lister og punktlister

Du kan ogsÄ bruka kommandoane i verktÞylinja Punkt og nummerering for Ä redigera ei punktliste. For Ä endra formatet for nummereringa eller punkta, trykk pÄ knappen Punkt og nummerering.

Slik brukar du nummerering i ein avsnittsstil

Avsnittsstilar gjev deg stÞrre kontroll over nummereringa du brukar i eit dokument. NÄr du endrar nummereringsformat pÄ stilen, vert alle avsnitta som brukar han automatisk oppdaterte.

  1. Vel Vis → Stilarr og trykk pĂ„ knappen Avsnittsstilar.

  2. HÞgreklikk pÄ avsnittsstilen du vil leggja til nummerering for og trykk deretter Endra.

  3. Klikk pÄ fana Disposisjon og nummerering.

  4. Vel nummereringstype i nedtrekkslista Nummereringsstil.

  5. Trykk OK.

  6. Bruk stilen pÄ dei avsnitta du vil leggja til nummerering i.

StĂžtt oss!