Leggja til ei punktliste

Slik legg du til punktteikn

  1. Merk dei avsnitta du vil leggja til på punktlista.

  2. Trykk på ikonet Slå usortert liste av/på (Shift + F12) på verktøylinja Formatering.

Ikon Usortert liste

Slå usortert liste av/på

note

Du fjernar punktteikna ved å merkja avsnittet med punktteikn og trykkja på ikonet Usortert liste på/av på verktøylinja Formatering.


Slik formaterar du punktteikn

Støtt oss!