Leggja til ei punktliste

Slik legg du til punktteikn

  1. Merk dei avsnitta du vil leggja til på punktlista.

  2. Trykk Slå punktliste av/på ikon Ikon (Shift - F12) på verktøylinja Formatering.

Merknadsikon

Du fjernar punktteikna ved å merka det punktmerkte avsnittet og trykkja på knappen Punktmerking på/av på verktøylinja Formatering.


Slik formaterar du punktteikn

For å endra formateringa av punktmerkinga, vel du Format → Punkt og nummerering.

Trykk på fana Punktteikn eller fana Bilete og vel ein symbolstil i området Utval.

Ønskjer du å bruka eit anna punktteikn, trykk på fana Tilpass og trykk på knappen Vel etter Teikn og vel teiknet du vil bruka i oversynet som kjem opp.

Støtt oss!