Rotera tekst

Du kan berre rotera tekst som er ein del av eit teikneobjekt.

For å visa denne funksjonen, vel vi ein tekstboks i eksempelet nedanfor.

Du kan velja kva teikneobjekt som helst som passar for deg frå teikneverktøylinja.

  1. Vel Vis → Verktøylinjer → Teikning for å opna verktøylinja Teikning.

  2. Vel ikonet Set inn tekstboks Ikon Set inn tekstboks.

  3. Dra i dokumentet for å teikna tekstobjektet, og skriv deretter inn teksten.

  4. Trykk på utsida av objektet for å lukka tekstboksen.

    Trykk på teksten du skreiv inn.

  5. Trykk på ikonet Rotate Ikon Slå rotering av objekt av/på på menylinja Eigenskapar for teikneobjekt.

  6. Dra i eit av hjørnehandtaka på tekstobjektet.

tip

Du kan også høgreklikka på tekstobjektet og velja Plassering og storleik, klikka på fana Rotasjon og skriva inn rotasjonsvinkelen eller ei ny plassering av objektet.


Støtt oss!