Navigera og merkja med tastaturet

Du kan navigera gjennom eit dokument og merkja av med tastaturet.

Tast

Funksjon

+

Pil høgre og venstre

Flyttar skrivemerket eitt teikn til venstre eller høgre.

Flyttar skrivemerket eitt ord til venstre eller høgre.

Pil opp og ned

Flyttar skrivemerket éi linje opp eller ned.

() Flytter det gjeldande avsnittet opp eller ned.

Home

Flyttar skrivemerket til byrjinga av den gjeldande linja.

Flyttar skrivemerket til byrjinga av dokumentet.

Home

I ein tabell

Flyttar skrivemerket til byrjinga av innhaldet i den gjeldande cella.

Flyttar skrivemerket til byrjinga av innhaldet i den gjeldande cella. Trykk ein gong til for å flytta skrivemerket til den første cella i tabellen. Trykk endå ein gong for å flytta skrivemerket til byrjinga av dokumentet.

End

Flyttar skrivemerket til slutten av den gjeldande linja.

Flyttar skrivemerket til slutten av dokumentet.

End

I ein tabell

Flyttar skrivemerket til slutten av innhaldet i den gjeldande cella.

Flyttar skrivemerket til slutten av innhaldet i den gjeldande cella. Trykk ein gong til for å flytta skrivemerket til den siste cella i tabellen. Trykk endå ein gong for å flytta skrivemerket til slutten av dokumentet.

Page Up

Rullar éi side opp.

Flyttar skrivemerket til toppteksten.

Page Down

Rullar éi side ned.

Flyttar skrivemerket til botnteksten.


Støtt oss!