Bruka ei ramme for å midtstilla teksten på ei side

  1. Vel den teksten du vil midtstilla på sida.

  2. Vel Set inn → Ramme.

  3. Vel Til side i området Forankre.

  4. Set måla for ramma i området Storleik.

  5. Vel «Midtstill» i Vassrett og Loddrett i området Plassering.

  6. Trykk OK.

Merknadsikon

For å gøyma rammekantane, merk ramma og vel Format → Ramme og objekt → Innstillingar. Klikk på fana Kantlinjer og deretter på knappen Ingen kantlinjer i området Linjeoppstilling.


Dra i kantane på ramma for å endra storleik på henne.

Støtt oss!