Malar og stilar

Ein mal er eit dokument som inneheld visse stilar, bilete, tabellar, objekt og annan informasjon. Ein mal vert brukt som grunnlag for å oppretta andre dokument. Du kan for eksempel laga avsnitts- og teiknstilar i eit dokument, lagra dei som ein mal, og så bruka malen til å oppretta eit nytt dokument med dei same stilane.

Med mindre du oppgjev noko anna, vil alle nye tekstdokument i LibreOffice verta baserte på standardmalen.

LibreOffice har mange førehandsdefinerte malar som du kan bruka for å laga ulike typar tekstdokument, for eksempel forretningsbrev.

Støtt oss!