Endra rader og kolonnar med tastaturet

Når du set inn eller slettar celler, rader eller kolonnar i ein tabell, vil innstillingane gjort i Oppførsel til rader/kolonnar bestemma korleis nabocellene vert påverka. For eksempel kan du setja inn nye rader og kolonnar i ein tabell med faste rad- og kolonnedimensjonar berre viss det er plass til det.

Merknadsikon

Merk at desse eigenskapane berre gjeld for endringar av kolonnebreidda som er gjorde ved å bruka tastaturet. Ved å bruka musa kan du fritt endra kolonnebreidda.


For å setja alternativa for Rad- og kolonne-oppførsel i tekstdokument, vel LibreOffice Writer → Tabell. Det finst tre visingsmodi for tabellar:

Støtt oss!