Endra rad- og kolonnestorleik i ein teksttabell

Du kan endra breidda på både tabellceller og -kolonnar, og høgda på tabellrader.

Ikon

Du kan også fordela rader og kolonnar jamnt ved å bruka symbola på verktøylinja Beste storleik på verktøylinja Tabell.

Endra breidda på kolonnar og celler

Slik endrar du breidda på ein kolonne

Gjer éin av desse:

note

Du kan bestemma korleis piltastane skal verka ved å velja → LibreOffice Writer → Tabell og velja kva som skal styrast av piltastane i området Tastaturhandsaming.


Slik endrar du breidda på ei celle

Hald nede og trykk Pil høgre eller Pil venstre.

Endra høgda på ei rad

For å endra radhøgda set du markøren i ei celle i rada, held nede medan du trykkjer på Pil opp eller Pil ned.

Slik endrar du storleiken på ein tabell

Gjer éin av desse for å endra breidda og høgda på ein tabell:

tip

For å kunna bryta teksten ved kantane av ein tabell og for å kunna setja opp to tabellar ved sida av kvarandre, må du setja tabellane inn i ei ramme. Klikk inne i tabellen og trykk + A to gongar for å merkja heile tabellen. Vel så Set inn → Ramme.


note

Tabellar i HTML-dokument har ikkje alle dei eigenskapane og funksjonane som tabellar i OpenDocument-format har.


Støtt oss!