Gjenta ei tabelloverskrift på ei ny side

Du kan gjenta ei tabelloverskrift på kvar nye side tabellen går over.

  1. Vel Tabell → Set inn tabell.

  2. Vel avkryssingsfeltet Overskrift og merk av i kontrollboksen Gjenta overskrift.

  3. Vel talet på rader og kolonnar tabellen skal ha.

  4. Trykk OK.

Støtt oss!