Sletta tabellar eller innhaldet i ein tabell

Du kan sletta ein tabell heilt frå dokumentet eller berre innhaldet i han.

Støtt oss!