Dela og slå saman celler

Du kan merkja fleire tilstøytande celler og slå dei saman til éi enkelt celle. Omvendt kan du ta éi stor celle og dela henne inn i fleire mindre celler.

Slik slår du saman celler

  1. Merk dei tilstøytande cellene.

  2. Vel Tabell → Slå saman celler.

Slik deler du opp celler

  1. Plasser skrivemerket i cella som kan delast.

  2. Vel Tabell → Del celler.

    Eit dialogvindauge gjev deg høve til å dela cella i to eller fleire celler, vassrett eller loddrett.

Støtt oss!