Oppretta nye stilar frå utval

Slik lagar du ein ny stil frå eit manuelt formatert utval

 1. Vel Vis → Stilar for å opna panelet Stilar i sidepanelet.

 2. Trykk på ikonet øvst på panelet Stilar for kategorien til den nye stilen.

 3. Trykk på den staden i dokumentet der du vil kopiera stilen frå, for eksempel i eit avsnitt du har brukt manuell formatering på.

 4. Trykk på ikonet Stilhandlingar oppe til høgre på panelet Stilar og vel Ny stil frå utvalet på undermenyen.

 5. Skriv inn eit namn for den nye stilen i dialogvindauget Ny stil frå utvalet.

 6. Trykk OK.

Ikon Ny stil frå utvalet

Ikonmenyen for stilhandlingar

Lik lagar du ein ny stil ved å dra og sleppa

 1. Vel Vis → Stilar for å opna panelet Stilar i sidepanelet.

 2. Trykk på ikonet øvst på panelet Stilar for kategorien til den nye stilen.

 3. For avsnitts-, teikn- og listestilar merkjer du minst eitt teikn i stilen du vil kopiera og dreg utvalet til panelet Stilar og slepp det der. For rammestilar merkjer du ramma og held nede museknappen til ikonet endrar seg, og dreg utvalet inn i panelet Stilar og slepp det der.

  Du kan også dra og sleppa utvalet inn i det respektive ikonet øvst i stilpanelet. Du treng ikkje opna stilkategorien på førehand.

 4. Skriv inn eit namn for den nye stilen i dialogvindauget Ny stil frå utvalet.

For side- og tabellstilar må du nytta menyen Stilhandlingar oppe til høgre i stilpanelet. Dra og slepp verkar ikkje med desse stilane.

Støtt oss!