Bruka stilar i fyllformatmodus

Du kan snøgt bruka stilar som for eksempel avsnitt- og teiknstilar i dokumentet ved å bruka Fyllformatmodus i Stilhandsamaren.

  1. Vel Vis → Stilar

  2. Trykk på ikonet for den stiltypen du vil bruka.

  3. Klikk på stilen og deretter på ikonet Fyllformatmodus Ikon i vindauget Stilar.

  4. Flytt musepeikaren til den staden i dokumentet der du vil bruka stilen, og klikk. For å bruka stilen på meir enn eitt element, kan du dra for å velja elementa og deretter sleppa.

  5. Trykk på Esc når du er ferdig.

Støtt oss!