Bruka tekstformatering medan du skriv

Bruka halvfeit formatering

 1. Vel den teksten du vil formatera.

 2. Trykk + B.

  Du kan også trykkja på + B, skriva den teksten du vil formatera med halvfeit skrift og så trykkja + B att når du er ferdig.

Bruka halvfeit formatering

 1. Vel den teksten du vil formatera.

 2. Trykk + B.

  Du kan også trykkja på + I, skriva den teksten du vil formatera med kursiv og så trykkja + I att når du er ferdig.

Understreking av tekst

 1. Merk den teksten du vil endra til store bokstavar.

 2. Trykk + B.

  Du kan også trykkja + U, skriva den teksten du vil understreka og deretter trykkje + U att når du er ferdig.

Heva og senka tekst

Snøggtast for tekstdokument

Snøggtast i LibreOffice

Støtt oss!