Lagra tekstdokument i HTML-format

Du kan lagra eit LibreOffice Writer-dokument i HTML-format, slik at du kan visa det i ein nettlesar. Dersom du vil, kan du tildela eit sideskift ein viss overskriftsstil, slik at det vert laga ei ny HTML-side kvar gong stilen er brukt i dokumentet. LibreOffice Writer opprettar automatisk ei side som inneheld lenkjer til kvar av desse sidene.

Når du lagrar eit tekstdokument i HTML-format, vert bileta i dokumentet lagra i HTML-dokumentet som innebygd direkteoverføring. LibreOffice prøver å halda på originalformatet for bileta. JPEG- og SVG-bilete vert såleis lagra som JPEG og SVG. Alle andre biletformat vert lagra som PNG.

  1. Bruk ein av standardoverskriftsstilane i LibreOffice til avsnittsoverskrifter, for eksempel «Overskrift 1» på dei avsnitta der du vil laga ei ny HTML-side.

  2. Vel Fil → Ny(tt) → Malar og dokument

  3. Vel avsnittsstilen som skal brukast for å laga ei ny HTML-side i feltet Stilar.

  4. Skriv inn ein sti og eit namn på HTML-dokumentet og klikk på Lagra.

Støtt oss!