Redigera bolkar

Du kan verna, gøyma og gjera om bolkar til normal tekst i dokumentet.

  1. Vel Format → Bolkar

  2. Klikk på bolken du vil redigera i lista Bolk. Du kan trykkja på + A for å velja alle bolkane i lista eller du kan halde nede Shift eller og klikka for å merka enkeltbolkar.

  3. Gjer éin av desse:

Redigera skriveverna innhald

Det kjem opp ei åtvaring dersom du prøver å redigera ein skriveverna bolk.

Slik fjernar du vernet frå ein bolk:

  1. Vel Format → Bolkar

  2. Merk bolken vernet skal fjernast frå i området Bolk i dialogvindauget.

  3. Fjern merket for Vern i området Skriveverni dialogvindauget.

  4. Viss bolken er verna med eit passord, skriv passordet i dialogvindauget som kjem opp.

  5. Trykk på OK.

Støtt oss!