Redigera bolkar

Du kan verna, gøyma og gjera om bolkar til normal tekst i dokumentet.

  1. Vel Format → Bolkar

  2. Klikk på bolken du vil redigera i lista Bolk. Du kan trykkja på + A for å velja alle bolkane i lista eller du kan halde nede Shift eller og klikka for å merka enkeltbolkar.

  3. Gjer éin av desse:

Bruka bolkar

Setja inn bolkar

Format → Bolkar

Verna innhald i LibreOffice Writer

Støtt oss!