Bruka regulære uttrykk i tekstsøk

Regulære uttrykk kan brukast for å søkja etter uspesifiserte eller usynlege teikn.

note

Søk med regulære uttrykk er ulik søk med jokerteikn. I LibreOffice Writer kan du berre søkja med regulære uttrykk.


Du kan bruka regulære uttrykk når du søkjer og byter ut tekst i eit dokument. For eksempel finn «s.n» både «sin» og «son».

  1. Vel Rediger → Søk og byt ut.

  2. Klikk på knappen Fleire val for å utvida dialogvindauget.

  3. Vel avkryssningsboksen Regulære uttrykk.

  4. Skriv inn søkjeordet med dei regulære uttrykka som skal brukast i søket i feltet Søk etter.

  5. Klikk på Finn neste eller Finn alle.

Eksempel på regulære uttrykk

  1. Det regulære uttrykket for eitt enkelt teikn er eit punktum (.)

  2. Det regulære uttrykket for null eller fleire førekomstar av det føregåande teiknet er ein asterisk (*). For eksempel finn «123*» både «12», «123» og «1233».

  3. Kombinasjonen for regulære uttrykk til søk etter null eller fleire førekomstar av alle teikn er eit punktum og ein asterisk (.*)

  4. Det regulære uttrykket for slutten av eit avsnitt er eit dollarteikn ($). Uttrykket for starten av eit avsnitt er ein sirkumfleks og eit punktum (^.)

  5. Det regulære uttrykket for eit tabulatorteikn er \t.

Merknadsikon

Du kan berre søkja etter regulære uttrykk innan eitt avsnitt. Det vil seie at du ikkje kan søkja etter eit uttrykk i eitt avsnitt og eit anna uttrykk i det neste avsnittet.


Støtt oss!