Festa og endra storleik på vindauge

Du kan festa, losna og endra storleik på dei fleste programvindauga i LibreOffice, som for eksempel Dokumentstruktur og Stilhandsamar.

Visa, festa og gøyma vindauge

Støtt oss!