Utskriving med linjene låste til registerlinjene

Lås til registerlinjene er spesielt nyttig i dokument som har to motståande sider (for eksempel i ei bok eller ein brosjyre), for oppsett med fleire kolonnar og for dobbeltsidig utskrift.

Slik slår du på «Lås til registerlinjene» for eit dokument

 1. Vel fana Format → Sidestil → Side.

 2. I feltet Utformingsinnstillingar merkjer du av for Bruk «Lås til registerlinjene», set Referansestilen og trykkjer OK.

  Referansestilen set opp eit usynleg loddrett (typografisk) rutenett med avstanden som er definert i stilen. Alle sider som har slått på «Lås til registerlinjene» vil bruka denne avstanden og justera den nedre kanten av ei tekstlinje i høve til den neste rutenettlinja, uavhengig av skriftstorleiken eller om det finst grafikk i dokumentet.

  Alle avsnitt som brukar den valde referansestilen (eller arvar referansestilen) vil automatisk bruka «Lås til registerlinjene».

Å fritaka eller aktivera avsnitt som skal skrivast ut med «Lås til registerlinjene»

 1. Merk alle avsnitta du vil gjera unnatak for og vel Format → Avsnitt → Innrykk og mellomrom.

 2. Fjern avkryssinga for Bruk «Lås til registerlinjene» for å gjera unnatak for avsnitt. Merk igjen for å ta i bruk «Lås til registerlinjene».

  Avkryssingsfeltet verkar ikkje dersom «Lås til registerlinjene» er slått av i sidestilen.

Å fritaka eller aktivera avsnittstilar for utskriving med «Lås til registerlinjene»

 1. Opna stilvindauget () og trykk på avsnittsstilen du vil gjera unnatak for. Høgreklikk på denne stilen og vel Endra. Opna fana Innrykk og avstand i dialogvindauget.

 2. Fjern avkryssinga for Bruk «Lås til registerlinjene» for å gjera unnatak for avsnitt. Merk igjen for å ta i bruk «Lås til registerlinjene».

  Avkryssingsfeltet verkar ikkje dersom «Lås til registerlinjene» er slått av i sidestilen

Støtt oss!