Skriva ut i omvend rekkjefølgje

  1. Vel Fil → Skriv ut.

  2. Trykk på fana Stilar.

  3. Vel Skriv ut i omvendt rekkjefølgje.

  4. Trykk OK.

Skriva ut fleire sider på eitt ark

Skriva ut

Støtt oss!