Val av papirkjelde

Bruk sidestilar til å oppgje ulike papirkjelder for dei ulike sidene i dokumentet.

  1. Vel Vis → Stilar

  2. Klikk på symbolet Sidestilar.

  3. Høgreklikk på avsnittsstilen du vil leggja nummerering til og vel så Rediger.

  4. Vel den den ønskte papirskuffen i feltet Papirskuff.

  5. Trykk OK.

  6. Gjenta steg 1–5 for kvar sidestil du vil oppgje papirkjelde for.

  7. Ta i bruk sidestilen på dei sidene du ønskjer.

Støtt oss!