Skriva ut fleire sider på eitt ark

I området Sideutforming i dialogvindauget Fil → Skriv ut finn du innstillingar for å skriva fleire sider på eitt ark.

  1. Vel Fil → Skriv ut

  2. I området Sideutforming vel du eitt av desse vala:

  1. For å skriva ut to sider per ark, vel «2» i Sider per ark.

  2. For å skriva ut fleire sider på det same arket, vel talet på sider per ark og eventuelt rekkjefølgja. Den vesle førehandsvisinga viser korleis sidene vert plasserte.

  1. Trykk OK.

Støtt oss!