Å velja kva som skal skrivast ut

Du kan velja å skriva ut enkeltsider, ei rad med sider eller eit utval frå eit dokument.

Å skriva ut ei enkelt side

 1. Vel Fil → Skriv ut for å opna dialogvindauget Skriv ut.

 2. I Område og kopiar vel du Side. Tekstfeltet viser det gjeldande sidenummeret.

 3. Skriv inn nummeret på sida du vil skriva ut.

 4. Førehandsvisinga til venstre viser den valde sida.

Skriva ut ei rekkje med sider

 1. Vel Fil → Skriv ut for å opna dialogvindauget Skriv ut.

 2. I Område og kopiar vel du Side. Tekstfeltet viser det gjeldande sidenummeret.

 3. Skriv inn sidenummera du vil skriva ut.

  • Bruk - for å skriva ut fleire sider. For eksempel 1-4 for å skriva ut alle sidene frå 1 til 4.

  • Det er også råd å skriva ut delvise område: -5 skriv ut alle sidene opp til 5. 10- skriv ut frå side 10 til slutten av dokumentet.

  • Bruk , eller ; for å skriva ut bestemte sider. For eksempel vil 1,3;7 skriva ut sidene 1, 3 og 7. Du kan gjerne også bruka mellomrom: 1, 3, 7 er heilt i orden.

  • Det er også råd å kombinera utskrivinga. Såleis vil 1, 3, 5-10,15-skriva ut sidene 1, 3, 5 til 10 og 15 til slutten av dokumentet.

 4. Førehandsvisinga til venstre viser dei merkte sidene.

Å skriva ut eit utval av tekst og grafikk

 1. Merk det som skal skrivast ut.

 2. Vel Fil → Skriv ut for å opna dialogvindauget Skriv ut.

 3. Merk av for Utval i området Område og kopiar.

 4. Førehandsvisdinga viser det merkte området.

Støtt oss!