Førehandsvisa ei side før utskrift

  1. Vel Fil → Førehandsvising av utskrift.

  2. Bruk knappane for forstørring og forminsking på linja for Førehandsvising av utskrift for å endra storleiken på førehandsvisinga.

    Tipsikon

    Ønskjer du å skriva ut dokumentet forminska, vel du dette i fana Sideoppsett i dialogvindauget Fil → Skriv ut. (Oppsettet av dialogvindauget er avhengig av skrivaren som er tilkopla).


  3. Bruk piltastane eller pilknappane på linja Førehandsvising av utskrift for å rulla gjennom dokumentet.

Støtt oss!