Skriva ut ein brosjyre

Du kan skriva ut eit Writer-dokument som ein brosjyre eller eit hefte. Det vil seia at Writer skriv ut to sider pÄ kvar side av papiret, sÄ du kan lesa dokumentet som ei bok nÄr du brettar papiret.

NÄr du lagar eit dokument som du vil skriva ut som ein brosjyre, bÞr du bruka stÄande sideretning pÄ sidene. Writer bruker brosjyreoppsettet nÄr du skriv ut dokumentet.

Skriva ut ein brosjyre

  1. Vel Fil → Skriv ut.

  2. Klikk pÄ OK i dialogvindauget Eigenskapar.

  3. Vel liggjande papirretning i eigenskapane til skrivaren din.

Tipsikon

Dersom skrivaren din har duplex (dobbeltsidig utskrift), bĂžr du bruka innstillinga «duplex – kort kant» i dialogvindauget for skrivaroppsettet. Dette fordi brosjyrar alltid vert skrivne ut i liggjande format.


  1. GÄ tilbake til dialogvindauget Skriv ut og klikk pÄ fana Sideoppsett.

  2. Vel Brosjyre.

  3. Har du ein skrivar som automatisk skriv pÄ begge sider av papiret, sÄ oppgje utskrift av hÞgre- og venstre sider.

  1. Trykk OK.

Dersom du skriv ut ei stÄande side med liggjande format, vert to motsette sider i ein brosjyre skrivne ut ved sida av kvarandre. Dersom skrivaren din kan skriva ut pÄ begge sider av arket, kan du laga ein heil brosjyre av dokumentet utan at du mÄ lima saman sidene etterpÄ. Dersom skrivaren din berre kan skriva ut pÄ den eine sida av arket, kan du oppnÄ det same ved Ä fÞrst skriva ut framsidene med valet «Framsider / hÞgresider / oddetalssider» og deretter setja inn att alle papira i skrivaren og skriva ut baksidene med valet «Baksider / venstresider / partalssider».

Merknadsikon

Dersom LibreOffice skriv ut sidene i feil rekkjefĂžlgje, opnar du fana Innstillingar og vel Utskriving i motsett rekkjefĂžlgje og skriv ut dokumentet igjen.


StĂžtt oss!