Laga og leggja til sidestilar

LibreOffice brukar sidestilar for å spesifisera oppsettet av ei side, for eksempel sideretning, bakgrunn, margar, topptekstar, botntekstar og tekstspalter. For å endra oppsettet på éi enkelt side i eit dokument, kan du laga og bruka ein tilpassa sidestil på sida.

Slik lagar du ein ny sidestil

 1. Choose View - Styles.

 2. Trykk på knappen Sidestilar.

 3. Høgreklikk på eit element i lista over sidestilar og vel Ny.

 4. På fana Handsamar kan du skriva eit namn på sidestilen i feltet Namn.

 5. Gjer éin av desse:

 1. Bruk fanene i dialogvindauget for å setja vala for utsjånaden til sidestilen. Trykk deretter på OK.

Slik legg du til ein sidestil

 1. Trykk på den sida i dokumentet du vil bruka sidestilen på.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Dobbeltklikk på eit namn på lista.

Slik legg du ein sidestil til ei side

 1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil at den nye sida skal byrja.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Vel Sideskift.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. Trykk OK.

Laga ein sidestil basert på den gjeldande sida

Sidetal

Setja inn kapittelnamn og -nummer i ein topp- eller botntekst

Om topp- og botntekstar

Formatera topp- og botntekstar

Creating and Changing Default and Custom Templates

Endra sideretning (liggjande eller ståande)

Endra sidebakgrunn

Støtt oss!