Oppgje talfølgjer

Du kan automatisk nummerera like element, som for eksempel sitat, i dokumentet.

  1. Skriv inn teksten du vil bruka nummerering på, for eksempel «Sitat nr. ».

  2. Vel Set inn → Felt → Fleire felt og klikk på fana Variablar.

  1. Klikk på «Talfølgje» i lista Type.

  2. Skriv «Sitat» i skrivefeltet Namn.

  3. Gjer éin av desse:

  1. Trykk på Ny, og deretter Lukk.

Nummerering og avsnittsstilar

Leggja til ei punktliste

Leggja til nummerering

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Slå saman nummererte lister

Bruka bilettekstar

Støtt oss!