Slå av eller på talgjenkjenning i tabellar

LibreOffice kan automatisk formatera datoar du har skrive inn i ein tabell, ut frå dei regionale innstillingane du brukar i operativsystemet ditt.

Gjer éin av desse:

Denne eigenskapen vert brukt på alle tabellane i alle dokument. Når denne er slått på, vert ein dato i ei tabellcelle formatert automatisk. Formateringar som finst frå før, vert ikkje påverka om du slår denne eigenskapen av eller på.

LibreOffice Writer → Tabell

Støtt oss!