Oppretta tekst som ikkje skal skrivast ut

For å oppretta tekst som ikkje skal skrivast ut, gjer du dette:

  1. Vel Set inn → Ramme og trykk på OK.

  2. Skriv inn tekst i ramma og endra storleiken på henne dersom du vil det.

  3. Vel Format → Ramme og objekt → Eigenskapar og trykk på fana Val.

  4. Fjern avkryssinga i boksen Skriv ut i området Eigenskapar.

  5. Trykk OK.

Støtt oss!