Bruka stilar frå eit anna dokument eller ein annan mal

Du kan importera stilar frå eit anna dokument eller ein annan mal til det gjeldande dokumentet.

Opna dialogvindauget for Last inn stilar anten ved å

  1. Bruk avkryssingsboksane nedst i dialogvindauget for å velja kva stiltypar du vil importera. For å byta ut stilar med same namnet i det gjeldande dokumentet som dei du importerer, vel Skriv over.

  2. Gjer éin av desse:

Støtt oss!