Slå saman nummererte lister

Du kan slå saman to sorterte lister til éi liste.

Slå saman to sorterte lister

  1. Vel alle avsnitta som inneheld listene.

  2. Trykk to gonger på ikonet Slå usortert liste av/på på verktøylinja Formatering.

Slik lagar du ei nummerert liste frå ikkje-samanhengande avsnitt

  1. Hald nede og dra eit utval inn i det første nummererte avsnittet. Det er \nok å merkja eitt teikn.

  2. Hald fram med å halda nede og dra eit utval i kvart nummererte avsnitt til dei listene du ønskjer å slå saman.

  3. Trykk ikonet Slå sorterte liste av/på på verktøylinja Formatering.

tip

Bruk Format → Lister → Legg til i liste for å leggja merkte avsnitt til i ei liste som finst frå før.


Støtt oss!