Setja inn eit innskanna bilete

For å setja inn eit innskanna bilete må skannaren vere kopla til systemet ditt, og skannarprogramvaren må vera installert.

  1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil setja inn det innskanna biletet.

  2. Vel Set inn → Media → Skann og vel skannekjelda frå undermenyen.

  3. Følg skanneinstruksjonane.

Setja inn bilete

Setja inn bilete frå ei fil

Setja inn bilete frå galleriet med dra og slepp

Setja inn bilete frå LibreOffice Draw eller Impress

Setja inn eit Calc-diagram i eit tekstdokument

Redigera biletobjekt

Støtt oss!