Setja inn eit innskanna bilete

For å setja inn eit innskanna bilete må skannaren vere kopla til systemet ditt, og skannarprogramvaren må vera installert.

  1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil setja inn det innskanna biletet.

  2. Vel Set inn → Media → Skann og vel skannekjelda frå undermenyen.

  3. Følg skanneinstruksjonane.

Støtt oss!