Setja inn bilete frå galleriet med dra og slepp

Du kan dra og sleppa eit objekt frå galleriet inn i eit tekstdokument, eit rekneark, ei teikning eller ein presentasjon.

For å byta ut eit galleriobjekt du har sett inn i eit dokument, kan du halda nede tastane Skift + Ctrl, og deretter dra eit anna galleriobjekt oppå det gamle objektet.

Støtt oss!