Setja inn bilete frå LibreOffice Draw eller Impress

  1. Opna dokumentet du vil setja objektet inn i.

  2. Opna det Draw- eller Impressdokumentet som inneheld objektet du vil kopiera.

  3. Hald nede og trykk på objektet ei lita stund.

  4. Dra det til dokumentet du vil setja det inn i.

Støtt oss!