Setja inn bilete frå LibreOffice Draw eller Impress

  1. Opna dokumentet du vil setja objektet inn i.

  2. Opna det Draw- eller Impressdokumentet som inneheld objektet du vil kopiera.

  3. Hald nede og trykk på objektet ei lita stund.

  4. Dra det til dokumentet du vil setja det inn i.

Setja inn bilete

Setja inn bilete frå ei fil

Setja inn bilete frå galleriet med dra og slepp

Setja inn eit innskanna bilete

Setja inn eit Calc-diagram i eit tekstdokument

Redigera biletobjekt

Støtt oss!