Setja inn eit Calc-diagram i eit tekstdokument

Du kan setja inn ein kopi av eit diagram i eit tekstdokument. Dette vert ikkje oppdatert når du endrar diagramdataa i reknearket.

  1. Opna tekstdokumentet du vil kopiera diagrammet til.

  2. Opna reknearket som inneheld diagrammet du vil kopiera.

  3. Trykk på diagrammet i reknearket. Åtte handtak dukkar då opp.

  4. Dra diagrammet frå reknearket til tekstdokumentet.

Du kan endra storleiken på og flytte diagrammet i tekstdokumentet på same måten som med andre objekt. For å redigera diagramdataa kan du dobbeltklikka på diagrammet.

Støtt oss!