Setja inn bilete frå ei fil

  1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil setja inn biletet.

  2. Vel Set inn → Bilete → Frå fil.

  3. Finn biletfila du vil setja inn, og trykk på Opna.

Som standard vert det innsette biletet midtstilt over avsnittet du klikka i.

Setja inn bilete

Setja inn bilete frå galleriet med dra og slepp

Setja inn eit innskanna bilete

Setja inn bilete frå LibreOffice Draw eller Impress

Setja inn eit Calc-diagram i eit tekstdokument

Støtt oss!