Setja inn bilete

Det er fleire måtar å setja inn eit bilete i eit tekstdokument på.

Setja inn bilete frå ei fil

Setja inn bilete frå galleriet med dra og slepp

Setja inn eit innskanna bilete

Setja inn bilete frå LibreOffice Draw eller Impress

Setja inn eit Calc-diagram i eit tekstdokument

Støtt oss!