Setja inn tekst før ein tabell øvst på ei side

Dersom du vil setja inn tekst før ein tabell som er øvst på ei side, kan du trykkja i den første cella i tabellen, framfor innhaldet i henne og så trykkja Enter eller + Enter.

For å setja inn tekst etter ein tabell i slutten av dokumentet, gå til siste cella i tabellen og trykk + Enter.

Støtt oss!