Laga ei innhaldsliste

Den beste mÄten Ä laga ei innhaldsliste pÄ er Ä bruka fÞrehandslaga stilar, som for eksempel «Overskrift 1», pÄ overskriftene til dei avsnitta du vil ha med i innhaldslista. Etter at desse stilane er i bruk, kan du laga innhaldslista.

Slik set du inn ei innhaldsliste

  1. Trykk pÄ den staden i dokumentet der du vil laga innhaldslista.

  2. Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Innhaldsliste, register eller bibliografi og klikk sĂ„ pĂ„ fana Type.

  3. Vel «Innhaldsliste» i Typeboksen.

  4. Vel dei innstillingane som skal brukast.

  5. Trykk OK.

Viss du vil bruka ein annan avsnittsstil som ein stil i innhaldslista, kan du velja avkryssingsboksen Tilleggsstilar i omrÄdet Opprett frÄ og sÄ trykkja pÄ Tildel stilar. I dialogvindauget Tildel stilar mÄ du trykkja pÄ ein av stilane i lista og deretter pÄ knappen >> eller << for Ä setja kapittelnivÄet for avsnittsstilen.

tip

LibreOffice lagar innhaldsliste basert pÄ kapittelnivÄ i avsnittstil og avsnittinnhald. Viss avsnittet er tomt, vert det ikkje teke med i innhaldslista. Viss du vil tvinga det tomme avsnittet til Ä bli oppfÞrt i innhaldslista, legg du til eit mellomrom eller eit hardt mellomrom til avsnittet. Mellomrom lagt til i tekstfeltet Etter i dialogvindauget «Kapittelnummerering» verkar ikkje for dette fÞremÄlet, sidan de er ein del av avsnittnummereringa og ikkje innhaldet i avsnittet.


Slik oppdaterer du ei innhaldsliste

Gjer Ă©in av desse:

Laga stikkord/oppfĂžringar i register eller innhaldslister

Oppdatera, redigera og sletta register og innhaldslister

Formatera eit register eller ei innhaldsliste

Redigera og fjerna stikkord i register og innhaldslister

Laga alfabetiske register

Tilpassa register

Laga ei litteraturliste

Register som dekkjer fleire dokument

StĂžtt oss!