Register som dekkjer fleire dokument

Det er fleire måtar å oppretta eit register som går over fleire dokument på:

Laga ei innhaldsliste

Laga stikkord/oppføringar i register eller innhaldslister

Oppdatera, redigera og sletta register og innhaldslister

Formatera eit register eller ei innhaldsliste

Redigera og fjerna stikkord i register og innhaldslister

Laga alfabetiske register

Tilpassa register

Laga ei litteraturliste

Støtt oss!