Laga ei litteraturliste

Ei litteraturliste er ei liste over verk det er referert til i eit dokument.

Lagra litteraturinformasjon

LibreOffice lagrar litteraturinformasjon i ein litteraturdatabase eller i eit eige dokument.

Slik lagrar du informasjon i litteraturdatabasen

 1. Vel Verktøy → Litteraturdatabase

 2. Vel Set inn → Post.

 3. Skriv inn eit namn på litteraturtilvisinga i feltet Kortnamn og legg til meir informasjon om oppføringa i dei andre felta.

 4. Lukk dialogvindauget Litteraturdatabase.

For å lagra litteraturinformasjon i eit enkeltståande dokument

 1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil leggja til litteraturtilvisinga.

 2. Vel Set inn → Register/innhaldsliste → Litteraturtilvising.

 3. Vel Frå dokumentinnhald og trykk på Ny.

 4. Skriv inn eit namn på litteraturtilvisinga i feltet Kortnamn.

 5. Vel kjeldeteksten for oppføringa i Typelista og legg til meir informasjon om kjelda i dei andre boksane.

 6. Trykk OK.

 7. I dialogvindauget Set inn litteraturtilvising, klikk på Set inn og deretter Lukk.

Merknadsikon

Når du lagrar eit dokument som inneheld litteraturpostar, så vert dei tilhøyrande dataa lagra i eit gøymd felt i dokumentet.


Setja inn oppføringar frå litteraturdatabasen

 1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil leggja til litteraturtilvisinga.

 2. Vel Set inn → Register og innhaldslister → Litteraturtilvising.

 1. Vel Frå Litteraturdatabase.

 2. Skriv inn eit namn på litteraturtilvisinga i skrivefeltet Kortnamn.

 3. Trykk på Ny, og deretter Lukk.

Støtt oss!