Formatera eit register eller ei innhaldsliste

Du kan bruka ulike avsnittsstilar, tildela hyperlenkjer til oppfÞringar, endra utsjÄnaden til register og endra bakgrunnsfargen i dialogvindauget Set inn register.

Slik brukar du ein annan avsnittsstil pÄ eit registernivÄ

 1. HĂžgreklikk i registeret eller innhaldslista og vel Rediger register/innhaldsliste.

 2. Trykk pÄ fana Stilar.

 3. Trykk pÄ eit registernivÄ i NivÄlista.

 4. Trykk pÄ stilen du vil bruka i lista Avsnittsstil.

 5. Trykk pÄ tildelingsknappen <.

 6. Trykk OK.

Slik set du inn hyperlenkjer i oppfĂžringar i ei innhaldsliste

Du kan laga kryssreferansar som hyperlenkjer pÄ punkta i ei innhaldsliste.

 1. HĂžgreklikk i innhaldslista og vel Rediger register/innhaldsliste.

 2. Trykk pÄ fana Stilar.

 3. Trykk pÄ det dokumentnivÄet du vil bruka avsnittsstilen pÄ i NivÄ.

 4. Trykk i feltet framfÞre O# og deretter pÄ Hyperlenke i omrÄdet Struktur.

 5. Trykk i feltet etter O og trykk deretter pÄ Hyperlenkje.

 6. Gjenta for kvart overskriftsnivÄ som du vil laga hyperlenkje for, eller trykk pÄ knappen Alle for Ä bruka formateringa pÄ alle nivÄa.

Laga ei innhaldsliste

Laga stikkord/oppfĂžringar i register eller innhaldslister

Oppdatera, redigera og sletta register og innhaldslister

Redigera og fjerna stikkord i register og innhaldslister

Laga alfabetiske register

Tilpassa register

Laga ei litteraturliste

Register som dekkjer fleire dokument

StĂžtt oss!