Formatera eit register eller ei innhaldsliste

Du kan bruka ulike avsnittsstilar, tildela hyperlenkjer til oppføringar, endra utsjånaden til register og endra bakgrunnsfargen i dialogvindauget Set inn register.

Slik brukar du ein annan avsnittsstil på eit registernivå

 1. Høgreklikk i indeksen eller innhaldslista og vel Rediger indeks.

 2. Trykk på fana Stilar.

 3. Trykk på eit registernivå i Nivålista.

 4. Trykk på stilen du vil bruka i lista Avsnittsstil.

 5. Trykk på tildelingsknappen <.

 6. Trykk OK.

Slik set du inn hyperlenkjer i oppføringar i ei innhaldsliste

Du kan laga kryssreferansar som hyperlenkjer på punkta i ei innhaldsliste.

 1. Høgreklikk på innhaldslista og vel Rediger indeks.

 2. Trykk på fana Stilar.

 3. I lista Nivå klikkar du på indeksnivået du vil tilordna hyperlenkja til.

 4. I området Struktur klikkar du i boksen framføre N# og deretter Hyperlenkje.

 5. Trykk i feltet etter O og trykk deretter på Hyperlenkje.

 6. Gjenta for kvartt indeksnivå som skal bruka ei hyperlenkje, eller klikk på knappen Alle for å bruka formateringa på alle nivåa.

Støtt oss!