Oppdatera, redigera og sletta register og innhaldslister

  1. Plasser skrivemerket i registeret eller innhaldslista.

    Viss du ikkje kan setja markøren i registeret eller innhaldslista, vel → LibreOffice Writer → Formateringsstøtte og merk av for Aktiver i Markør i verna område.

  2. Høgreklikk og vel eit redigeringsval frå menyen.

Du kan også gjera endringar direkte i eit register eller ei innhaldsliste. Høgreklikk i registeret eller innhaldslista, vel Rediger register/innhaldsliste, trykk på fana Register/innhaldsliste og fjern deretter avkryssinga for Verna mot manuelle endringar.

Støtt oss!